• topbanner-losninger4.jpg
  • topbanner-losninger3.jpg
  • topbanner-losninger2.jpg
  • topbanner-losninger1.jpg

Blandet affald - MSW

MSW (Municipal Solid Waste) er almindelig dagrenovation og dagrenovationslignende affald, der består af så mange slags affald, at det ikke giver mening at sortere affaldet i de enkelte affaldstyper.

 

Derimod kan man med fordel sortere enkelte affaldstyper fra og derved opnå at en mindre affaldsmængde går til forbrænding og samtidig få flere fraktioner, der kan genvindes og omsættes.  

 

Jo større procentdel af affaldet, der kan sorteres fra, jo større bliver indtjeningen og miljøgevinsten.

Her er vi hos Wamatech stærke med vores løsninger til sortering og neddeling.

 

Fraktioner der kan frasorteres er fx
• Plast
• Metaller
• Papir, pap og andre fibre
• Glas

 

Kontakt os og hør om løsningerne til, hvordan blandet affald skal behandles for at give den størst mulige udnyttelse og indtjening.

 

Effektiv neddeling af MSW   Granuleret MSW før sortering

Grizzly neddeler til MSW

MSW neddeles til mindre enheder, så det er lettere at håndtere og mindre pladskrævende.
 

Granulering af MSW til små fraktioner

Granuleret MSW før evt. presning og sortering.
     
Sortering af blandet affald MSW   Presning af MSW i baller

Sortering giver bonus

Sorteringsmaskine Hustler Conveyor kan effektivt skille plast og metal fra blandet affald og dermed sænke omkostningerne og øge brændbarheden.
 

Presning af blandet affald

Granuleret MSW presses i baller for nemmere lagring og videre transport.

 

     
Sortering af blandet affald msw    

Sortering på flere måder

Sortering i forskellige fraktioner så tidligt som muligt i processen er et vigtigt led i behandling og opbevaring af blandet affald.